Cultuurnationalisme betekenis & definitie

Vorm van nationalisme waarbij het gaat om het verheerlijken en propageren van de eigen dominante cultuur. In het traditionele nationalisme gaat het om de identiteit van de eigen natie en kunnen conflicten met andere staten ontstaan als die identiteit in gevaar dreigt te komen.

Aanhangers van het cultuur­ nationalisme echter kunnen de aanwezigheid in eigen land van bevolkingsgroepen met een cultuur die afwijkt van de dominante cultuur als bedreigend ervaren. Het gevolg kan zijn dat men zich daar in woord en daad tegen verzet.