Martin Meulenberg

Lexicon van de multiculturele samenleving

Gepubliceerd op 03-03-2017

Cultuur

betekenis & definitie

'De collectieve mentale programmering die de leden van één groep of categorie mensen onderscheidt van die van andere (Hofstede 1995). Dit is slechts een van de honderden definities die in omloop zijn over het begrip cultuur.

Hall definieerde cultuur als: 'cultuur is communicatie, communicatie is cultuur'. Onderzoekers Gudykunst en Kim (1992) definiëren cultuur als 'kennis­ systemen die door een relatief grote groep mensen gedeeld worden'. Uit de meeste definities komt naar voren dat cultuur een samenstel is van normen, waarden, tradities en gewoonten, dat fungeert als referentiekader voor een gemeenschap en belangrijk is voor de identiteit van mensen.

Cultuur is hoe dan ook aangeleerd gedrag en ontstaat in de ogen van de meeste wetenschappers als een antwoord op sociale en economische omstandigheden waaraan mensen het hoofd moeten bieden. Discussies woeden er echter al jaren over de vraag in hoeverre menselijke gedragingen het resultaat zijn van natuurlijke - genetische - aanleg of van opvoeding en omgeving .