Wat is de betekenis van VERHEERLIJKEN?

2019
2022-07-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

verheerlijken

verheerlijken - Werkwoord 1. (ov) loven, prijzen, vereren aanhoudingen in Frankrijk wegens "verheerlijken terreur". Woordherkomst Afgeleid van heerlijk met het voorvoegsel ver- Verwante begrippen cult, cultus, eredienst, verering, verheerlijking

Lees verder
2018
2022-07-04
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

verheerlijken

verheerlijken - regelmatig werkwoord uitspraak: ver-heer-lij-ken 1. iemand heel erg bewonderen ♢ hij verheerlijkt God Regelmatig werkwoord: ver-heer-lij-ken ik verheerlijk jij/u verheerl...

Lees verder
1973
2022-07-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Verheerlijken

(verheerlijkte, heeft verheerlijkt), heerlijk maken, in glorie verheffen: Jezus werd op een berg verheerlijkt; roemen, loven: iemand verheerlijken, in de hoogste mate prijzen; hij was ermee verheerlijkt, ermee ingenomen.

1952
2022-07-04
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Verheerlijken

v., forhearlikje.

1950
2022-07-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Verheerlijken

(verheerlijkte, heeft verheerlijkt), 1.heerlijk maken, in glorie verheffen: Jezus Christus is op de berg Thabor verheerlijkt; roemen, loven : ik prees en verheerlijkte den Eeuwiglevende (Dan. 4 : 34); en terstond 2.werd hij ziende, en volgde Hem, God verheerlijkende (Luc. IS : 43); — iem. verheerlijken, in de hoogste mate prijzen ;...

Lees verder
1937
2022-07-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

verheerlijken

verheerlijkte, h. verheerlijkt (roemen, prijzen, loven): Gods naam verheerlijken; hij was er mee verheerlijkt, zeer in zijn schik, zeer vereerd.

1898
2022-07-04
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VERHEERLIJKEN

VERHEERLIJKEN - (verheerlijkte, heeft verheerlijkt), roemen, verheffen: Jezus Christus is op den berg Thabor verheerlijkt; Gods naam verheerlijken, prijzen ; iem. verheerlijken, prijzen; — met die onderscheiding is hij verheerlijkt, zeer ingenomen. VERHEERLIJKING, v. het verheerlijken ; roem.

Lees verder