Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

Gepubliceerd op 28-03-2017

2017-03-28

egoïsme

betekenis & definitie

egoïsme - Elk gedrag dat de uitvoerder ervan bevoordeelt in termen van genetische fitness ten koste van de genetische fitness van andere individuen van dezelfde soort. De term is door R. Dawkins ook ingevoerd voor eigenschappen van genen om het mechanisme van de verwantenselectie en het altruïstisch gedrag te verklaren. Tegengesteld aan altruïsme.