Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

Gepubliceerd op 28-03-2017

2017-03-28

drempelwaarde

betekenis & definitie

drempelwaarde - De laagste waarde, in grootte of kwaliteit, van een prikkel die bij een organisme een reactie kan oproepen. Een prikkel met een waar¬de onder de d., blijft zonder respons. Daar waar de d. ¬voor het oproepen van een reflex constant is, kan deze bij een complex gedrag veranderen, door invloeden van de omgeving of van de fysiolo¬gische toestand van het dier. Bij een verhoging van de d. ¬wordt de reac¬tie moei¬lijker opgeroepen, bij een verlaging gaat dat gemakke¬lijker. Een extreme verlaging leidt tot een vacuümhandeling, een vorm van een spontaan gedrag.