reflex betekenis & definitie

reflex - Automatische reactie, buiten de wil om. Een r. is een eenvoudig gedrag waarvan de integratie binnen het ruggemerg geschiedt, zonder tussenkomst van de hersenschors. De prikkel die de r. veroorzaakte, alsook de reactie worden na het plaatsgrijpen van de r. medegedeeld aan de hersenschors voor een verdere integratie, bijvoorbeeld om de prikkel weg te werken.

Ensiegebruikers willen de geschiedenisprijs winnen! Stem ook mee in slechts 3 seconden.Stem nu op Ensie | Encyclopedie sinds 1946