aangeleerd gedrag betekenis & definitie

aangeleerd gedrag - Gedrag dat bepaald wordt door gegevens uit de ervaring van het organisme, uit informatie die voortspruit uit een leerproces. Deze informatie is opgenomen door de zintuigen en wordt vastgehouden in het geheugen. A.g. vertoont veel variatie binnen de populatie: een individuele afwijking van het gedrag wordt immers gemakkelijk overgenomen, geleerd door soortgenoten, in eerste instantie aanverwanten. Op die wijze ontstaat culturele transmissie. Gedrag wordt steeds in wisselende mate bepaald door twee componenten, namelijk aangeboren gedrag en a.g.; in de loop van de fylogenetische toename van de complexiteit van de dieren, neemt de aangeleerde component toe daar deze een veel betere aanpassing aan de omgeving toelaat dan de rigide aangeboren component.

Ensiegebruikers willen de geschiedenisprijs winnen! Stem ook mee in slechts 3 seconden.Stem nu op Ensie | Encyclopedie sinds 1946