aangeboren gedrag betekenis & definitie

aangeboren gedrag - Gedrag dat bepaald wordt door de gegevens die vervat zijn in de genen, zonder dat een leerproces hierbij een rol speelt. De genetisch bepaalde gegevens zijn het resultaat van een generaties lange evolutie door natuurlijke selectie. Ze vormen een soorteigen aanpassing aan de omgeving. A.g. is zeer stereotiep doorheen de hele populatie. Vroeger sprak men van instinctgedrag. Gedrag wordt steeds in wisselende mate bepaald door twee componenten, namelijk a.g. en aangeleerd gedrag; in de loop van de fylogenetische toename van de complexiteit van de dieren neemt de aangeleerde component toe daar deze een veel betere aanpassing aan de omgeving toelaat dan de rigide aangeboren component.

Ensiegebruikers willen de geschiedenisprijs winnen! Stem ook mee in slechts 3 seconden.Stem nu op Ensie | Encyclopedie sinds 1946