Waarde betekenis & definitie

Het waardebegrip neemt een centrale plaats in zowel in de wijsbegeerte, als in de economie en de sociologie.

- In de wijsbegeerte gaat het om de relatie tussen waarde en zijn. Elk feitelijk gedrag van de mens houdt een moment van waardebepaling in. Het zijnde (zaken, gebeurtenissen, personen enzovoort) wordt op zijn waarde geschat, begeerd, waardig bevonden bijvoorbeeld voor behoeftebevrediging. Telkens wordt daarbij onderscheid gemaakt, geniet het ene voorrang op het andere, gelden voorkeuren.
- In de economische wetenschap spreekt men van objectieve gebruikswaarde of nut, het vermogen van een goed om menselijke behoeften te bevredigen; van subjectieve gebruikswaarde als de betekenis die iemand aan een bepaald goed hecht met het oog op zijn/haar behoeftenbevrediging. Naast nut treedt hier een zekere schaarste op.

Hiernaast kent men ook de ruilwaarde. De objectieve ruilwaarde is de betekenis die iemand aan een bepaald goed toekent in verband met het vermogen om te worden geruild.

Laatst bijgewerkt 03-05-2017