Lisette Gerbrands

(Eind)redacteur Sanoma, Libelle TV en Libelle

Gepubliceerd op 22-12-2016

Storytelling

betekenis & definitie

Storytelling is een vorm van content marketing waarbij een persoonlijk verhaal wordt gebruikt om informatie over een merk, product of dienst te geven. De authenieke verhalen die worden gebruikt bij storytelling zijn bedoeld om een emotionele reactie teweeg te brengen bij consumenten en ze te verbinden met het merk.

Binnen de marketing kan er een onderscheid worden gemaakt tussen diverse vormen en strategieën. Een van de vormen van content marketing is het zogenaamde storytelling. Hierbij wordt een authentiek, dus op waarheid gebaseerd, verhaal gebruikt om iets te vertellen over een merk, product of dienst. Bij storytelling gaat het niet alleen om het product of het merk, maar juist om de manier waarop het merk een plek inneemt in het verhaal. Binnen storytelling heeft het betreffende merk dus altijd een bepaalde betekenis. Hierdoor probeert men bij consumenten een emotionele reactie te veroorzaken, waardoor zij zich eerder verbonden voelen met een merk.

Bij storytelling wordt niet alleen geprobeerd meer naamsbekendheid te creëren van een bepaald merk, maar probeert een onderneming of organisatie ook de normen en waarden waar zij op is berust uit te dragen. In andere woorden, door storytelling kan men laten zien wat men belangrijk vindt, en op deze manier inspelen op de wensen van een specifieke doelgroep. Iedere doelgroep heeft specifieke wensen en voorkeuren, bij storytelling wordt dan ook vaak gezocht naar de perfecte tone of voice die deze doelgroep aanspreekt.

Storytelling kan via diverse media worden verspreid, zowel via tekst, geluid of beeld. Hoewel er tal van invalshoeken en perspectieven zijn voor een succesvolle marketing strategie met storytelling, zijn de verhalen die hieruit voortkomen altijd authentiek en belichten ze veelal meerdere perspectieven, zoals die van de klant, de leverancier en de producent.