Peter Joh. M. Zuidweg

Culinair van a tot z

Gepubliceerd op 02-05-2017

ambivalent gedrag

betekenis & definitie

Uitingen van een gelijktijdige aanwezigheid of een snelle afwisseling van tegengestelde verschijnselen, strevingen, wensen, voorstellingen, gevoelens en/of driften.

In hoofdzaak gaat het hierbij om uitingen van liefde en haat, lust en onlust, waar en onwaar jegens dezelfde persoon of personen.

Bij kinderen in de eerste levensfase (= 0 – 6 jaar) is dit een normaal verschijnsel en is vaak onverhuld waar te nemen.

In de verdere levensontwikkeling wordt de mate van ambi valentie minder, al blijft deze ook bij gezonde volwassenen in bijna al zijn gevoelsrelaties bestaan, doch veelal is dan één van beide waarden goeddeels of geheel naar het “onbewuste” verdrongen. Welke waarde dan overheersend is of de andere uitsluit hangt af van de omstandigheden waarin de ambivalentie optreedt.

Mocht echter de ambivalentie zich bij volwassenen blijvend voordoen, dan gaat dit gepaard met sterke emoties, heen en weer geslingerd worden en ernstige neurotische symptomen en conflicten in de intermenselijke relaties.

Voorbeelden van ambivalent gedrag zijn bijvoorbeeld:

~ Twee verschillende mogelijkheden tegelijk willen uitvoeren, doch die tot elkaar staan in wederzijdse verhouding van tegenstellingen;
~ Tegelijkertijd het ene en het ander willen hebben;
~ Iemand anders tegelijk liefhebben en dergelijke.