Wat is de betekenis van Ambivalentie?

2019
2022-11-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

ambivalentie

ambivalentie - Zelfstandignaamwoord 1. twee verschillende waarden of mogelijkheden hebbende Woordherkomst afgeleid van ambivalent met het achtervoegsel -ie

Lees verder
1994
2022-11-30
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Ambivalentie

het verschijnsel van het ambivalent zijn.

1993
2022-11-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Ambivalentie

tweeslachtigheid; tegenstrijdigheid

1965
2022-11-30
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

AMBIVALENTIE

toestand van iemand die in een bepaalde situatie tegenstrijdige gevoelens heeft. Een kind dat zich aan de doornen van een roos bezeert, aarzelt tussen het verlangen de roos te plukken en de vrees zich daarbij te verwonden.

1947
2022-11-30
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Ambivalentie

een door den psychiater Bleuler ingevoerde term om aan te geven, dat tegengestelde strevingen gelijktijdig in het bewustzijn worden beleefd en tot uiting komen. Liefde en haat jegens dezelfde persoon kunnen gelijktijdig bestaan, zonder elkander te beïnvloeden. Ambivalentie van het willen noemt Bleuler ambitendens.

Lees verder
1933
2022-11-30
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Ambivalentie

(Lat.) i/d psychologie de neiging v/d geest om iets te willen en tegelijkertijd niet te willen.

1933
2022-11-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Ambivalentie

Ambivalentie - term, gebruikt in de psychiatrie, symptoom van het schizophrene ziektebeeld, het naast elkander voorkomen van tegengestelde psychische toestanden (bijv. liefde en haat). A. van den wil noemt men: ambitendentie, bijv. tegelijkertijd niet willen spreken en wel willen spreken.

1925
2022-11-30
Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

ambivalentie

(Lat. van ambo = naar beide zijden, en valere = waard zijn). Dubbelwaardigheid, vooral in de gevoelsleer, wanneer eenzelfde iets terzelfder tijd tegengestelde gevoelens en aandoeningen opwekt ;m.a.w. wanneer tegengestelde gevoelstonen aan eenzelfde iets zijn verbonden, waardoor dikwijls eigenaardige gemoedsbotsingen tot stand komen.

1923
2022-11-30
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Ambivalentie

(ambo, beiden); het gelijktijdig bestaan van twee tegengestelde gevoelens (affectieve A.), gedachtengangen (intellectuele A.) of wilsneigingen (= Ambitendenz) (BleuIer).