Wat is de betekenis van ambivalent gedrag?

2017
2022-08-18
Lichaamsgedrag

Lichaamsgedrag

ambivalent gedrag

Uitingen van een gelijktijdige aanwezigheid of een snelle afwisseling van tegengestelde verschijnselen, strevingen, wensen, voorstellingen, gevoelens en/of driften. In hoofdzaak gaat het hierbij om uitingen van liefde en haat, lust en onlust, waar en onwaar jegens dezelfde persoon of personen. Bij kinderen in de eerste levensfase (= 0 – 6 jaar) is...

Lees verder
2017
2022-08-18
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

ambivalent gedrag

ambivalent gedrag - Conflictgedrag als resultaat van twee handelingen die even sterk door tegenstrijdige motivaties worden gedeblokkeerd. Hierbij worden de tegengestelde handelingen vaak gereduceerd tot snel opeenvolgende intentiebewegingen.

1974
2022-08-18
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

ambivalent gedrag

gedrag, dat tot stand komt door tegenstrijdige prikkels. Het gedrag vertoont elementen van verschillende, meestal twee, gedragssystemen.