Wat is de betekenis van VALENTIE?

2023-12-06
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

valentie

valentie - Zelfstandignaamwoord 1. (scheikunde), (verouderd) het aantal bindingen dat een atoom kan aangaan met andere éénwaardige atomen 2. (scheikunde) het aantal elementaire ladingen van een ion, ladingsnummer 3. (natuurkunde) de resultante van het krachtveld waardoor de binding kan worden voorgesteld 4. (taalkunde) het geheel aan...

2023-12-06
Begrippen Over taal

Taaladvies (2017)

Valentie

Met de term 'valentie' wordt het geheel aan verbindingsmogelijkheden van een woord aangeduid. Men onderscheidt morfologische valentie (de mogelijkheden om met een woord afleidingen en samenstellingen te vormen) en syntactische valentie (de mogelijkheden die een woord heeft om met andere woorden woordgroepen te vormen).


Direct alle 19 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-06
Termenlijst taaluniversum

NN (2000)

Valentie

Met de term `valentie` wordt het geheel aan verbindingsmogelijkheden van een woord aangeduid. Men onderscheidt morfologische valentie (de mogelijkheden om met een woord afleidingen en samenstellingen te vormen) en syntactische valentie (de mogelijkheden die een woord heeft om met andere woorden woordgroepen te vormen).

2023-12-06
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Valentie

[VLat. valentia = kracht, het waard zijn; zie valabel] (chem.) getal dat de verbindings- of vervangingswaarde van een element aangeeft in vergelijking met die van waterstof (= 1); waardigheid.

2023-12-06
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Valentie

bindingskracht (scheik.); verbindingsmogelijkheid van woorden (taalk.)

2023-12-06
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

valentie

zie waardigheid.

2023-12-06
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

VALENTIE

(Latijn: valere = waard zijn). Deze term die in de psychologie geïntroduceerd is door → Lewin, geeft de aantrekkingskracht (positieve valentie) of afstotingskracht (negatieve 'valentie) aan van een ‘gebied’ uit het psychologisch milieu van een individu. De valentie van dit gebied - die een activiteit kan voorstellen, een...

2023-12-06
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Valentie

scheikundige waardigheid.

2023-12-06
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Valentie

(scheik.) waardigheid, is een term, die aangeeft hoeveel atomen waterstof een atoom van een element kan binden, of hoeveel atomen waterstof dit atoom in een verbinding kan vervangen. Door analyse leert men de samenstelling ener verbinding kennen. Als men dus bepaald heeft, dat zoutzuur de verbinding HCl is, dan betekent dit, dat chloor de waardighe...

2023-12-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Valentie

(<Hd.), v. (-s), (scheik.) de door een getal uitgedrukte verbindings- of vervangingswaarde van. het atoom van een element, vergeleken met een atoom waterstof ; chemische waardigheid: elementen met dezelfde valentie; — (stereochemie) verbindingsrichting: de hoek die de vier valenties van het koolstofatoom met elkaar maken.

2023-12-06
Vreemde woorden in de natuurkunde en namen der chemische elementen

Prof. Dr. P.H. van Laer (1949)

Valentie

(→ valent). Waardigheid (bij chemische elementen). Het begrip valentie is in 1860 ingevoerd door Frankland (1825= 1899) en Kékulé (1829-1896).

2023-12-06
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Valentie

waardigheid, getal aangevend het aantal waterstofatomen waarmee een atoom van een bepaald element zich kan verbinden.

2023-12-06
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Valentie

of waardigheid van een element is het getal, dat aangeeft het aantal waterstofatomen (of gramatomen) waarmede één atoom (of één gramatoom) zich kan verbinden (negatieve waardigheid) of het aantal waterstofatomen, dat het in zijn verbindingen kan vervangen (positieve waardigheid). Zo is chloor één waardig (...

2023-12-06
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Valentie

waardigheid, i/d scheik. het getal dat aangeeft, hoeveel waterstofatomen een atoom v/e element kan hinden resp. vervangen. Sommige elementen hebben een veranderlijke v. ; fosfor is b.v. 3- of 5-waardig, ijzer 2- of 3-waardig.

2023-12-06
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Valentie

(scheik.), → Waardigheid.

2023-12-06
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

valentie

v. (-s) [Lat. valere, waard zijn] Scheik. getal dat aangeeft met hoeveel atomen waterstof zich een bepaald atoom kan verbinden.

2023-12-06
Algemeen Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Valentie

Noemt men het vermogen van chemische atomen om zich langs één of meer richtingen met andere elementen te verbinden. Univalent zijn : broom, chloor, fluorium. Jodium, kalium, lithium natrium, zilver, waterstof en de radicalen hydroxyl (OH), methyl (CHS), Aethyl (C3H5), Normal-propyl (C3H7), Isopropyl (C3H7), n. Butyl (C4H9), Tertiair b...

2023-12-06
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Valentie

Valentie - zie WAARDIGHEID.

2023-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Valentie

[Hd. Lat.], v. (-s), 1. (scheikunde) het getal waarmee van een element wordt aangegeven hoeveel atomen waterstof het per atoom kan binden of vervangen, waardigheid: de van stikstof is drie of vijf; 2. (stereochemie) valentievector, d.w.z. de resultante van het krachtveld waardoor de binding kan worden voorgesteld.