Wat is de betekenis van VALENTIE?

2019
2022-11-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

valentie

valentie - Zelfstandignaamwoord 1. (scheikunde), (verouderd) het aantal bindingen dat een atoom kan aangaan met andere éénwaardige atomen 2. (scheikunde) het aantal elementaire ladingen van een ion, ladingsnummer 3. (natuurkunde) de resultante van het krachtveld waardoor de binding kan worden voorgesteld 4. (taalkunde) het geheel aan...

Lees verder
2017
2022-11-30
Taaladvies

Alles over taal

Valentie

Met de term 'valentie' wordt het geheel aan verbindingsmogelijkheden van een woord aangeduid. Men onderscheidt morfologische valentie (de mogelijkheden om met een woord afleidingen en samenstellingen te vormen) en syntactische valentie (de mogelijkheden die een woord heeft om met andere woorden woordgroepen te vormen).

2000
2022-11-30
taaluniversum

Taalunieversum 'taaladvies' termenlijst

Valentie

Met de term `valentie` wordt het geheel aan verbindingsmogelijkheden van een woord aangeduid. Men onderscheidt morfologische valentie (de mogelijkheden om met een woord afleidingen en samenstellingen te vormen) en syntactische valentie (de mogelijkheden die een woord heeft om met andere woorden woordgroepen te vormen).

1994
2022-11-30
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Valentie

[VLat. valentia = kracht, het waard zijn; zie valabel] (chem.) getal dat de verbindings- of vervangingswaarde van een element aangeeft in vergelijking met die van waterstof (= 1); waardigheid.

1993
2022-11-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Valentie

bindingskracht (scheik.); verbindingsmogelijkheid van woorden (taalk.)

1981
2022-11-30
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

valentie

zie waardigheid.

1973
2022-11-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Valentie

[Hd. Lat.], v. (-s), 1. (scheikunde) het getal waarmee van een element wordt aangegeven hoeveel atomen waterstof het per atoom kan binden of vervangen, waardigheid: de van stikstof is drie of vijf; 2. (stereochemie) valentievector, d.w.z. de resultante van het krachtveld waardoor de binding kan worden voorgesteld.

Lees verder
1965
2022-11-30
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

VALENTIE

(Latijn: valere = waard zijn). Deze term die in de psychologie geïntroduceerd is door → Lewin, geeft de aantrekkingskracht (positieve valentie) of afstotingskracht (negatieve 'valentie) aan van een ‘gebied’ uit het psychologisch milieu van een individu.

1955
2022-11-30
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Valentie

scheikundige waardigheid.

1954
2022-11-30
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Valentie

(scheik.) waardigheid, is een term, die aangeeft hoeveel atomen waterstof een atoom van een element kan binden, of hoeveel atomen waterstof dit atoom in een verbinding kan vervangen. Door analyse leert men de samenstelling ener verbinding kennen. Als men dus bepaald heeft, dat zoutzuur de verbinding HCl is, dan betekent dit, dat chloor de waardighe...

Lees verder
1950
2022-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Valentie

(<Hd.), v. (-s), (scheik.) de door een getal uitgedrukte verbindings- of vervangingswaarde van. het atoom van een element, vergeleken met een atoom waterstof ; chemische waardigheid: elementen met dezelfde valentie; — (stereochemie) verbindingsrichting: de hoek die de vier valenties van het koolstofatoom met elkaar maken.

1949
2022-11-30
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Valentie

(→ valent). Waardigheid (bij chemische elementen). Het begrip valentie is in 1860 ingevoerd door Frankland (1825= 1899) en Kékulé (1829-1896).

Lees verder
1949
2022-11-30
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Valentie

waardigheid, getal aangevend het aantal waterstofatomen waarmee een atoom van een bepaald element zich kan verbinden.

1947
2022-11-30
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Valentie

of waardigheid van een element is het getal, dat aangeeft het aantal waterstofatomen (of gramatomen) waarmede één atoom (of één gramatoom) zich kan verbinden (negatieve waardigheid) of het aantal waterstofatomen, dat het in zijn verbindingen kan vervangen (positieve waardigheid). Zo is chloor één waardig (...

Lees verder
1933
2022-11-30
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Valentie

waardigheid, i/d scheik. het getal dat aangeeft, hoeveel waterstofatomen een atoom v/e element kan hinden resp. vervangen. Sommige elementen hebben een veranderlijke v. ; fosfor is b.v. 3- of 5-waardig, ijzer 2- of 3-waardig.

1933
2022-11-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Valentie

(scheik.), → Waardigheid.

1930
2022-11-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

valentie

v. (-s) [Lat. valere, waard zijn] Scheik. getal dat aangeeft met hoeveel atomen waterstof zich een bepaald atoom kan verbinden.

1916
2022-11-30
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Valentie

Noemt men het vermogen van chemische atomen om zich langs één of meer richtingen met andere elementen te verbinden. Univalent zijn : broom, chloor, fluorium. Jodium, kalium, lithium natrium, zilver, waterstof en de radicalen hydroxyl (OH), methyl (CHS), Aethyl (C3H5), Normal-propyl (C3H7), Isopropyl (C3H7), n. Butyl (C4H9), Tertiair b...

Lees verder
1916
2022-11-30
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Valentie

Valentie - zie WAARDIGHEID.