Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Windesheimer Congregatie

betekenis & definitie

Windesheimer Congregatie, kloostercongregatie met Windesheim als moederklooster; gesticht op 17.10.1387 door Florens → Radewijns, goedgekeurd door paus Bonifatius IX op 16.5.1395. De kloosterlingen legden de kloostergelofte af; zij volgden de regel van Augustinus.

Zij kopieerden de bijbel en geschriften van de kerkvaders. Hun spiritualisme was gebaseerd op de → Moderne Devotie. De → Reformatie luidde het einde van de beweging in Nederland in (1571). Op 25.1.1961 werd de congregatie echter bij pauselijk decreet heropgericht (→ Groenendaal, Congregatie van).