Wat is de betekenis van Windesheimer Congregatie?

2023-11-29
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Windesheimer Congregatie

Windesheimer Congregatie, kloostercongregatie met Windesheim als moederklooster; gesticht op 17.10.1387 door Florens → Radewijns, goedgekeurd door paus Bonifatius IX op 16.5.1395. De kloosterlingen legden de kloostergelofte af; zij volgden de regel van Augustinus. Zij kopieerden de bijbel en geschriften van de kerkvaders. Hun spiritualisme was geba...

2023-11-29
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Windesheimer Congregatie

een kloostercongrcgatic met Windesheim, ten zuiden van Zwolle, als moederklooster, gesticht 17.10.1387 door Horens Radewijns, leerling van Geert Groote, met zes broeders des gemenen levens en goedgekeurd door paus Bonifatius IX ix op 16.5.1395. Zij volgden de regel van Augustinus en legden kloostergeloften af. Hun activiteit bestond vooral uit het...

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-11-29
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

WINDESHEIMER CONGREGATIE

dankte evenals de vereniging der Broeders (of Fraters) van het Gemene Leven haar ontstaan aan de Moderne Devotie. Hielden de Broeders het midden tussen een lekenvereniging en het klooster, wel is waar onder een strenge dagorde en in gemeenschap levend, maar zonder zich door geloften voor eeuwig te verbinden, de Congregatie van Windesheim was een ve...

2023-11-29
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Windesheimer congregatie

Windesheimer congregatie - haard van de moderne devotie aan het eind der 14de en begin der 15de eeuw. Op raad van Geert Groote stichtten Broeders des Gemeenen Levens in 1387 te Windesheim een klooster, dat onder den derden prior Johs. Goswini Vos machtig opbloeide en het middelpunt werd der W. c., waartoe in 1402 zeven, later tegen de honderd kloos...

2023-11-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Windesheimer congregatie

een kloostercongregatie met Windesheim, ten zuiden van Zwolle, als moederklooster, gesticht op 17.10.1387 door Florens Radewijns, leerling van Geert Groote, met zes broeders van het gemene leven, en goedgekeurd door paus Bonifatius IX op 16.5.1395. Zij volgden de regel van Augustinus en legden kloostergeloften af. Hun activiteit bestond vooral uit...