Wat is de betekenis van Windesheimer Congregatie?

1994
2022-07-05
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Windesheimer Congregatie

Windesheimer Congregatie, kloostercongregatie met Windesheim als moederklooster; gesticht op 17.10.1387 door Florens → Radewijns, goedgekeurd door paus Bonifatius IX op 16.5.1395. De kloosterlingen legden de kloostergelofte af; zij volgden de regel van Augustinus. Zij kopieerden de bijbel en geschriften van de kerkvaders. Hun spiritualisme was geba...

Lees verder
1981
2022-07-05
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Windesheimer Congregatie

een kloostercongrcgatic met Windesheim, ten zuiden van Zwolle, als moederklooster, gesticht 17.10.1387 door Horens Radewijns, leerling van Geert Groote, met zes broeders des gemenen levens en goedgekeurd door paus Bonifatius IX ix op 16.5.1395. Zij volgden de regel van Augustinus en legden kloostergeloften af. Hun activiteit bestond vooral uit het...

Lees verder
1973
2022-07-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Windesheimer congregatie

een kloostercongregatie met Windesheim, ten zuiden van Zwolle, als moederklooster, gesticht op 17.10.1387 door Florens Radewijns, leerling van Geert Groote, met zes broeders van het gemene leven, en goedgekeurd door paus Bonifatius IX op 16.5.1395. Zij volgden de regel van Augustinus en legden kloostergeloften af. Hun activiteit bestond vooral uit...

Lees verder
1916
2022-07-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Windesheimer congregatie

Windesheimer congregatie - haard van de moderne devotie aan het eind der 14de en begin der 15de eeuw. Op raad van Geert Groote stichtten Broeders des Gemeenen Levens in 1387 te Windesheim een klooster, dat onder den derden prior Johs. Goswini Vos machtig opbloeide en het middelpunt werd der W. c., waartoe in 1402 zeven, later tegen de honderd kloos...

Lees verder