Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Bonifatius

betekenis & definitie

Bonifatius, eigenlijk Wynfreth, heilige, apostel van de Germanen, *circa 672/675 omgeving Exeter, +(vermoord) 754 bij Dokkum. Tot 721 verkondigde Bonifatius het evangelie als helper van → Willibrord in Friesland.

Nadat hij op 30.11.722 door paus Gregorius II tot bisschop was gewijd, trok hij naar Thüringen en Hessen. In 732 werd hij door paus Gregorius III tot vicaris van het Germaans missiegebied gewijd. In 747 werd Bonifatius aartsbisschop van Mainz. Bonifatius was een groot kerkelijk organisator die niet alleen contact onderhield met de Kerk van Rome, maar ook met de Angel-Saksische kerk. Hij stichtte kloosters en deelde zijn missiegebied op in bisdommen. Zijn wens de Friezen te bekeren moest hij met zijn leven bekopen. Volgens de overlevering werd hij tijdens een missietocht op 6.5.754 in Murmerwoude vermoord. Zijn feestdag is 5 juni.