Lenen

Leen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 03-08-2016

2016-08-03

Woekerrente

betekenis & definitie

Woekerrente is een buitenproportioneel hoge rente die wordt gevraagd voor een lening. Een persoon die een lening verstrekt met woekerrente, wordt een woekeraar genoemd. Woekerrente is vaak verbonden aan een lening met lage voorwaarden, maar hoge bijkomende kosten.

Bij woekerrente betaalt de persoon die de lening afsluit een zeer hoog, vaak onwettig, bedrag aan rente. Woekerrente komt voornamelijk voor bij kortlopende leningen die snel en gemakkelijk kunnen worden afgesloten. In veel gevallen gaat het om leningen die worden afgesloten om de financiën van de vaste lasten rond te kunnen krijgen. Van oudsher staan woekeraars er om bekend dat ze vooral leningen afsluiten bij personen die al zeer weinig geld hebben. Deze personen hebben vaak geen andere keus dan de abnormaal hoge rente te accepteren. Een zeer bekend voorbeeld van een woekeraar die woekerrente hanteert is een van de hoofdpersonages uit de Koopman van Venetië van William Shakespeare.

Woekerrente wordt veelal buiten het oog van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Kredietregistratie (BKR) gehanteerd. Deze instanties hebben als doel om er op toe te zien dat alle kredietverstrekking via de huidige wetgeving plaats vindt. Woekerrente is in de meeste gevallen onwettig, waardoor deze autoriteiten hier niet altijd zicht op hebben. In Nederland hebben alle leningen die langer dan drie maanden lopen bijvoorbeeld een wettelijk vastgestelde maximale rente van 14 procent. Leningen met een hoger rentepercentage zijn veelal leningen met een looptijd van drie maanden of korter, ook wel flitskrediet genoemd.