Lenen

Leen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 03-08-2016

2016-08-03

Flitskrediet

betekenis & definitie

Flitskrediet is de benaming voor zeer kortlopende leningen die vaak een hoofdsom van enkele tientallen of honderden hebben. Voor flitskrediet geldt dat de looptijd tenminste korter is dan drie maanden, waardoor deze vorm van lenen niet valt onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Flitskrediet wordt over het algemeen aangewend om op korte termijn iets meer financiële ruimte te hebben voor kleine aankopen. Flitskrediet bedraagt vaak niet meer dan honderd(en) euro’s en is daarom voornamelijk geschikt om financiële krapte even tegen te gaan. Het is doorgaans zeer gemakkelijk om flitskrediet aan te vragen. Voor andere, langlopende leningen, worden vaak diverse gegevens van de betreffende persoon opgevraagd, zodat de kredietverstrekker van de lening er van uit kan gaan dat de lening daadwerkelijk wordt terugbetaald. Bij flitskrediet is dit niet altijd het geval. Sommige aanbieders van flitskrediet vragen geen gegevens op bij het Bureau Kredietregistratie (BKR).

Hoewel flitskrediet gemakkelijk kan worden opgevraagd, soms wordt er geen BKR onderzoek uitgevoerd, zijn er vaak extra voorwaarden aan verbonden. Sommige geldverleners die niet bij het BKR zijn geregistreerd hanteren allerlei extra kosten, zoals administratie of behandelingskosten. Hierdoor kan het totale rentepercentage van flitskrediet al snel oplopen tot tientallen en soms wel honderden procenten per jaar. In dat geval wordt ook wel van woekerrente gesproken. Men heeft in dat geval flitskrediet opgenomen tegen zeer ongunstige voorwaarden.

In Nederland wordt sinds 2010 geprobeerd de Wet op het financieel toezicht aan te scherpen, zodat alle aanbieders van flitskrediet verplicht zijn om hun rentepercentages volledig transparant weer te geven. Doordat deze wetsverandering vertraging heeft opgelopen, zijn aanbieders van flitskrediet niet verplicht om een BKR-check te doen bij het verstrekken van een lening.