Redactie Ensie

Leasebegrippen omschreven

Gepubliceerd op 06-09-2016

2016-09-06

Off balance

betekenis & definitie

Er is sprake van off balance als een geleased object niet op de balans komt te staan. Dit komt voor wanneer de lessee geen eigenaar van het object is, zoals het geval is bij operational lease. Off balance heeft als voordeel dat solvabiliteit van de onderneming verbeterd wordt.

Een van de grote verschillen tussen operational lease en financial lease is dat het geleasede object bij operational lease off balance is. Dit heeft te maken met het economische eigendom, dat bij operational lease bij de leasemaatschappij ligt. De partij die economisch gezien eigenaar van het object is namelijk verplicht het object op de balans te zetten.

Wanneer er sprake is van financial lease is de lessee economisch gezien de eigenaar van het geleasede object, wat betekent dat het object op de balans van de lessee moet staan. Het object wordt in dat geval op de balans verantwoord tegen de aanschafwaarde van het geleasede object.

Wanneer een lessee een object niet op de balans hoeft te verantwoorden betekent dit niet dat de leaseovereenkomst totaal niet vermeldt hoeft te worden. In de toelichting op de jaarrekening moet de leaseovereenkomst namelijk wel genoemd worden, met de waarde van het contract en de maandelijkse kosten.

Voor ondernemers kan het voordelig zijn om een geleaset object niet op de balans te hoeven verantwoorden. In dat geval is het eigen vermogen namelijk groter en de balanstelling lager, wat tot een betere solvabiliteit leidt. Daardoor kan het gemakkelijker zijn om vreemd vermogen aan te trekken.