Redactie Ensie

Leasebegrippen omschreven

Gepubliceerd op 06-09-2016

2016-09-06

Innameschade

betekenis & definitie

Innameschade is de schade die geconstateerd wordt wanneer een leaseauto ingeleverd wordt bij de leasemaatschappij. Dit gebeurt aan het einde van de looptijd van het leasecontract. Onder innameschade wordt alleen schade verstaan die niet eerder is gemeld. Kleine beschadigingen (gebruikersschade) valt niet onder de innameschade.

Bij het afleveren van een nieuwe leaseauto door een leasemaatschappij dient er door de lessee getekend te worden voor eventuele schade aan de leaseauto. Ook als er geen sprake is van schade, wat in het geval van een nieuwe auto doorgaans het geval is, moet hiervoor getekend worden. Op deze manier kan de leasemaatschappij controleren of gedurende de looptijd er schade aan de leaseauto ontstaan is.

Wanneer een leaseauto schade oploopt moet de leaserijder de schade melden aan de leasemaatschappij. Afhankelijk van de aansprakelijkheid van de schade vergoedt de verzekeringsmaatschappij of de leaserijder deze schade. Eventuele schade die door de leaserijder niet gemeld wordt, maar bij inname door de leasemaatschappij geconstateerd wordt komt doorgaans voor rekening van de leaserijder. Het is in dat geval namelijk niet meer mogelijk om te constateren wie verantwoordelijk is voor de schade.

Gedurende de looptijd van een leaseovereenkomst loopt een leaseauto altijd schade op. Deze gebruikersschade valt niet onder de innameschade, omdat het vaak maar kleine beschadigingen aan de auto betreft en de leaserijder hier bovendien niets aan kan doen.

Om te bepalen welke schade gebruikersschade is maken veel leasemaatschappijen gebruik van een schademeter. Alle schade die binnen de marge van de schademeter valt wordt afgedaan als gebruikersschade. Overige schade wordt beschouwd als innameschade.