De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Gepubliceerd op 13-06-2020

Republiek

betekenis & definitie

(Lat.: res publica, staat), vanouds benaming voor een Staat, waar het hoogste gezag niet bij één persoon berustte, maar bij meer ambtsdragers. Stond tegenover monarchie*.

Bij het vervagen van de betekenis van laatstgenoemd woord, verloor ook de R. haar oorspronkelijke kenmerken. Thans is R. elke Staat, die geen monarchie is. Zijn de meeste nog bestaande monarchieën parlementaire Staten, waar het gezag dus over velen is verdeeld, in R. is een autoritaire regeringsvorm geenszins uitgesloten.