De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 13-06-2020

Persoon

betekenis & definitie

(Lat.)

(1), in de oudheid masker van toneelspeler, vandaar rol, voorgestelde persoonlijkheid;

(2) (filos.) verstandelijk individu;

(3) (theol.) in God zijn 3 Personen, die dezelfde natuur bezitten (mysterie der Drieëenheid); (4) (spraakk.) klasse der pers. voornaamwoorden, werkwoordsvorm;

(5) (jur.) ieder wezen, dat drager van rechten kan zijn, d.w.z. ieder mens (natuurlijk P.) en bovendien verenigingen van personen, stichtingen en andere instellingen (rechtspersoon). Is de natuurlijke persoon in B.W., Boek I („Van Personen”) behandeld, de rechtspersoon wordt niet in zijn algemeenheid behandeld, doch onderdelen ervan zijn opgenomen in speciale wetten, bv. Wet op het recht van vereniging en vergadering van 1855. Wet op de Coöperatieve Verenigingen van 1876 (gewijzigd 1925). Krachtens de wet zijn o.a. rechtspersoon de Kamers van Koophandel, de Rijkspostspaarbank, de Rijksverzekeringsbank, de Raden van Arbeid, de Naaml. Venn., de Coöperatieve vereniging en verenigingen na goedkeuring door de wet of de Koning.