De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 13-06-2020

Staat

betekenis & definitie

(1) organisatie van een groep mensen, levend op een bepaald grondgebied tot handhaving van de in die groep als recht aanvaarde regels, tot verdediging tegen van buitenaf komend geweld en tot behartiging van geestelijke en stoffelijke welvaart.S. wordt ook wel gebruikt in betekenis van grondgebied van de S.;

(2) rechtstoestand in zake personen- en familierecht (inroeping van S. door natuurlijk kind); (3) Vermogensgesteldheid (B.W. 162).