Klimaatscenario's betekenis & definitie

Het KNMI maakt regelmatig nieuwe klimaatscenario's van een mogelijk toekomstig klimaat voor Nederland. De meest recente zijn de KNMI'14 scenario's.

Klimaatscenario’s hebben meestal een tijdshorizon van vijftig tot honderd jaar. Hierin verschillen ze van weersverwachtingen (tot tien dagen vooruit) en seizoensverwachtingen (tot honderd dagen vooruit). Klimaatscenario’s doen alleen uitspraken over het gemiddelde weer en de kans op extreem weer op de langere termijn. De meest recente klimaatscenario's zijn de KNMI'14 scenario's.

Als gevolg van klimaatverandering verandert het gemiddelde klimaat, maar ook de kans op extremen. Bovendien kunnen extremen anders veranderen dan gemiddelden. De kans op extreme neerslag kan bijvoorbeeld toenemen, terwijl de gemiddelde neerslag afneemt. Scenario’s voor een toekomstig klimaat moeten dus informatie geven over zowel de gemiddelde verandering als de verandering in extremen.


Ons toekomstig klimaat is onzeker. Dit komt deels door onzekerheid over de toekomstige uitstoot van broeikasgassen en het effect op het broeikaseffect. De uitstoot van broeikasgassen wordt onder andere bepaald door de bevolkingsgroei, de hoeveelheid consumptie en het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarnaast zijn er onzekerheden over het klimaatsysteem zelf. Bijvoorbeeld in welke mate de temperatuur stijgt bij een bepaalde toename van broeikasgassen. Een manier om met de bovenstaande onzekerheden om te gaan is door gebruik te maken van klimaatscenario's.

Het KNMI maakt regelmatig nieuwe klimaatscenario's voor Nederland. De meest recente zijn de KNMI'14 scenario's. Deze zijn gebaseerd op dezelfde bronnen als van het InterGovernmental Panel on Climate Change (IPCC). De KNMI klimaatscenario's zijn zo gekozen, dat ze een groot deel van de bestaande onzekerheden weergeven.

Gepubliceerd op 14-06-2016