Broeikaseffect betekenis & definitie

Het broeikaseffect houdt de aarde van nature op temperatuur. Broeikasgassen, vooral waterdamp en kooldioxide, houden de warmte van de zon vast.

De zon verwarmt de aarde, de aarde straalt de warmte weer uit. Broeikasgassen houden de warmtestraling vast. Zonder dit natuurlijke broeikaseffect zou het gemiddeld over de wereld veel kouder zijn dan de huidige wereldgemiddelde temperatuur van ongeveer 15 graden.

De mens is op grote schaal bezig om de samenstelling van de atmosfeer te veranderen, onder andere door verbranding, ontbossing en verkeer. Daardoor komen er meer broeikasgassen vrij, waaronder waterstof, kooldioxide, methaan en ozon. Dit versterkt het broeikaseffect en zorgt op den duur voor een warmer klimaat. Ook de hoeveelheden neerslag, wind en bewolking kunnen hierdoor veranderen.

Sinds 1750 is de concentratie van kooldioxide in de atmosfeer met zo'n 40 procent toegenomen. Deze toename is veroorzaakt door het op grote schaal verbranden van fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardolie en aardgas. De hoeveelheid methaan is meer dan verdubbeld (150 procent).

Er zijn ook meer stofdeeltjes (aerosolen) in de atmosfeer gekomen. De concentratie van ozon in de onderste tien kilometer van de atmosfeer (de troposfeer) is verdubbeld. In de stratosfeer daarentegen, op hoogtes tussen 10 en 40 kilometer, is de hoeveelheid natuurlijk ozon juist afgenomen. Deze afname wordt veroorzaakt door CFK's.

Het klimaatbeleid is erop gericht de stijging van de wereldgemiddelde temperatuur te beperken tot hooguit 2 graden ten opzichte van het pre-industriƫle tijdperk. In de afgelopen ruim honderd jaar is de temperatuur op aarde 0,8 graden gestegen. Dat is minder dan verwacht op basis van de huidige concentratie aan kooldioxide. Dit komt omdat veel warmte in de oceanen verdwijnt.

Gepubliceerd op 13-04-2016