Seizoensverwachtingen betekenis & definitie

Seizoensverwachtingen zijn kansverwachtingen die een uitspraak doen over het gemiddelde weer over een aantal maanden

Het Europees Centrum voor Middellange Termijn Weersverwachtingen (ECMWF) in Engeland en verschillende meteorologische instituten maken naast dagelijkse weersverwachtingen ook verwachtingen voor maanden, seizoenen of nog langer vooruit. Voor de economie, met name voor de landbouw en het toerisme, zijn dergelijke verwachtingen op de langere termijn van grote waarde.

Het (computer)model voor seizoenen is vergelijkbaar met dat voor verwachtingen tot vijf á tien dagen vooruit. Alleen de rol van de oceaan is belangrijker. Het model berekent daarom niet alleen de verwachte stromingen in de atmosfeer, maar ook oceaanstromingen. De wisselwerking tussen oceaan en atmosfeer is groot. Wind beïnvloedt de zeewatertemperatuur en de temperatuur van het zeewater beïnvloedt de lucht boven zee. Voor de berekeningen wordt de ensemblemethode toegepast.

In april worden een groot aantal berekeningen uitgevoerd voor de periode tot eind oktober. Vervolgens worden ook in mei dagelijks nieuwe berekeningen gemaakt tot een half jaar vooruit. Zo zijn er steeds nieuwe uitkomsten voor de komende periode op basis waarvan de seizoensvoorspelling wordt geactualiseerd. De computer berekent elke dag de uitkomsten voor tweehonderd dagen vooruit. Als bijvoorbeeld dertig van de veertig mogelijke oplossingen een warme zomer als uitkomst hebben en er maar tien zijn met een "koude oplossing", dan is de kans op een warme zomer iets groter. Wijzen alle oplossingen op een koelere zomer dan is dat het meest waarschijnlijke vooruitzicht.

Gepubliceerd op 14-06-2016