Wat is de betekenis van regelmatig?

2024-05-24
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-24
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

regelmatig

regelmatig - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: re-gel-ma-tig 1. op veel momenten, veel keren ♢ ik zoek mijn ouders regelmatig op 2. met vaste tijdsduur ertussen ♢ ik zoek mijn ouders regelmatig o...

2024-05-24
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Regelmatig

adj. & adv., regelmjittich, evenredich.

2024-05-24
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-05-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Regelmatig

bn. bw. (-er, -st), 1. waarvan de delen of maten ten opzichte van elkaar in vaste verhouding staan of blijven: regelmatig schrift; op regelmatige afstanden; — (wisk.) regelmatige figuren (zoals gelijkbenige driehoeken, parallellogrammen, cirkels enz.); een regelmatige veelhoek, waarvan de zijden en hoeken even groo...

2024-05-24
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

regelmatig

bn., bw. (volgens de regel, geregeld, zonder afwijkingen; gelijkmatig, zich gelijk blijvend); een regelmatig w.w.; een regelmatige veelhoek, met gelijke zijden en hoeken; de regelmatige wisseling der getijden; de regulateur tikt zacht en regelmatig.

2024-05-24
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

regelmatig

('matəch) bn. en bw. (-er, -st) 1. geregeld, ordelijk : leven. 2. met gelijke zijden en hoeken: een -e veelhoek, → polygoon. 3.goed gelijk : schrift. 4. zich gelijk blijvend : een -e afwisseling. 5. Taalk. de algemene regels van de vervoeging volgend : eenwerkwoord.

2024-05-24
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

regelmatig

bn. en bw. (-er, -st), 1. geen inbreuk makend op een vaststaande of verwachte harmonie; schrift; op regelmatige afstanden; de stad vertoont een regelmatige aanleg; (wiskunde) regelmatige figuren, zoals gelijkbenige driehoeken, parallellogrammen en cirkels; regelmatige veelhoek, lichaam; 2. met vast ritme: een regelmatige gang; het regelmatig tikke...

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-24
Etymologisch Woordenboek

Amsterdam University Press