Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Gepubliceerd op 16-01-2023

Genade

betekenis & definitie

een bovennatuurlijke gave, die door God aan het redelijk schepsel gegeven wordt tot zijn zaligheid, zonder zijn verdiensten. Zij is voor ons verdiend door Jesus Christus. Zij wordt verdeeld in → heiligmakende genade en → dadelijke genade of genade van bijstand. Het geloof leert, dat de dadelijke genade voor allen volstrekt noodzakelijk is om iets ter zaligheid te bereiken; dat God aan alle menschen genoegzame genade ter zaligheid verleent, dat zij de menschelijke vrijheid niet aantast en dat de mensch met haar moet samenwerken.

Genade, die geschonken wordt voor het heil van anderen, heet → charisma.