Walter Flex betekenis & definitie

Duitsch oorlogsdichter, uit de Wandervogelbewegung gegroeid; * 6 Juli 1887 te Eisenach, gesneuveld 16 Oct. 1917 op Oesel. Zijn voorstelling van den oorlog is de sterk idealiseerend patriottische, nog door geen ontmoediging of ruwe scepsis aangetast, en zooals hij die, als huisleeraar (1910—’14), in de familie der Bismarck’s heeft kunnen opdoen.

Der Wanderer zwischen beiden Welten (1916), zijn beste boek, hielp er bij een paar Duitsche oorlogslichtingen den soldatenadel in houden.Uitg.: Gesamm. Werke (2 dln. 1925).

Lit.: J. Klein, W. F. (1929). Baur