Walter Hasenclever betekenis & definitie

Walter Hasenclever - Duitsch tooneelschrijver van de Expressionistische school; * 8 Juli 1890 te Aken; Kleist-prijs in 1917 voor zijn stuk Antigone. Begonnen als revolutionnair dichter (Der Solui, 1914; Menschen, 1918; Der politische Dichter, 1919), laat hij, eenmaal te Parijs gevestigd, zijn kunst vervlakken tot probleemlooze lichtzinnigheid en ontheiliging van het heiligste.

Overige werken: Jenseits (1920); Gobseck (naar Balzac, 1921); Mord (1926); Ein besserer Herr (1927); Napoleon greift ein (1930).

Lit.: M. Sehneider, Der Expressionismus im Drama (1920); Cremers-Brües, W. H. (1922). Baur Hasenheide De eerste Duitsche „Tumplatz”, gelegen nabij Berlijn; door Jahn in 1811 geopend. De bedoeling van Jahn was vooral een sterk gehard geslacht te kweeken, om den vergeldingsstrijd tegen Napoleon te kunnen voeren.