Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 22-07-2019

Goedkoop

betekenis & definitie

Goedkoop - Cecile, geboren de Jong van Beek en Donk, Ned. schrijfster; * 1866 te Alkmaar. Werkte eerst voor vrouwen-emanicipatie.

Na den dood van haar echtgenoot hertrouwde zij met dr. Mich.

Frenkel uit Warschau en vestigde zich te Parijs, waar ze overging tot het Katholicisme. Haar romans zijn van zeer verschillend gehalte, literair niet sterk.Werken: Lilia (behoort niet in Kath. handen); Hilda van Suylenburgh (dat haar beroemd maakte; strikt voorbehouden aan rijpe lezers); Bij de waskaarsen (haar romantische en onwaarschijnlijk aandoende bekeeringsroman, dien ze onder haar meisjesnaam schreef). Piet Visser.