F (Muziek) betekenis & definitie

F (Muziek), - is in de muziek de benaming voor den zesden toon van de oude grondladder (A, B. C, enz.).

In België en in de Romaansche landen noemt men F: ➝ Fa. Als sleutelletter werd F reeds in de 10e eeuw gebruikt; de F-sleutel was oorspronkelijk een werkelijke F.

Hoofdletter F duidt den toonaard F majeur aan, kleine letter f den f mineur-toonaard. Als afkorting wordt f gebruikt voor forte, ff voor fortissimo, enz. ➝ Forte.de Klerk.