F betekenis & definitie

F - 1383, aan de regeering 1343. Hij werd de grondlegger van Savoyes macht door meer zijn aandacht te wijden aan de bezittingen in Italiƫ dan aan die aan de Fransche zijde der Alpen en in Zwitserland. Zijn vriendschappelijke verhouding met Fr. en zijn huwelijk met Bonne van Bourbon maakten die politiek mogelijk. Zijn pogen had succes, getuige de geslaagde veldtochten in Italiƫ.

Om den bedreigden keizer van Konstantinopel Johannes V Paleologus te redden, leidde hij met groote dapperheid een kruistocht tegen de Turken. In den strijd der tegenpausen koos hij de zijde van zijn bloedverwant Clemens VII. Hij voerde het eerste geboorterecht in, stelde de armen in de gelegenheid om kosteloos te procedeeren en stichtte de orde van de Annonciade met haar 15 ridders.