Fa betekenis & definitie

Fa, - toonnaam voor den 4en trap van de toonladder van Ut (Do). ➝ Solmisatie. In België, Frankrijk, Italië, enz. heeft Fa vaststaande beteekenis als F (zesde van de grondladder a, b, c, d, e, f, g).