Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 25-07-2019

2019-07-25

Evenaar

betekenis & definitie

Evenaar - of (a) equator is de groote cirkel op het aardoppervlak, waarvan het vlak loodrecht op de poolas staat.

Op den e. is men overal 90° van beide polen verwijderd. De snijding van het vlak van den e. met den schijnbaren hemelbol heet hemelaequator of -evenaar.

Ook deze is dus overal 90° van de hemelpolen verwijderd.

P. Bruna. De thermische evenaar is de lijn om den aardbol, welke de plaatsen met de hoogste luchttemperaturen verbindt. Hij bevindt zich van April tot Sept. gemiddeld tusschen 11° N. en 3° N. en van Oct. tot Maart gemiddeld tusschen 3° N. en den geographischen evenaar, ten gevolge

a) van de keering der zon tusschen de keerkringen,
b) van de grootere uitgestrektheid der tropische vastelanden op het N. halfrond dan op het Z. halfrond,
c) van den invloed der zeestroomen.

V. d. Broeck.