Wat is de betekenis van Evenaar?

2020
2020-10-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

evenaar

evenaar - Zelfstandignaamwoord 1. (aardrijkskunde) een denkbeeldige cirkel die op een hemellichaam het noordelijk van het zuidelijk halfrond scheidt Bij het voor het eerst passeren van de evenaar werden passagiers aan boord van schepen met Neptunus geconfronteerd. 2. (verouderd) (1811)'' :...

Lees verder
2017
2020-10-30
B.D. Poppen

Schrijver op Ensie

Evenaar

In standerd- en wipmolen. Hefboom (balans met een scharnierpunt in het midden) voor de werking van de vang.

1994
2020-10-30
Muiswerk

Woordenboek van Muiswerk Educatief

evenaar

evenaar - zelfstandig naamwoord uitspraak: e-ve-naar 1. denkbeeldige cirkel, die de wereld in twee helften verdeelt ♢ Nederland ligt boven de evenaar Zelfstandig naamwoord: e-ve-naar de evenaar

Lees verder
1993
2020-10-30
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Evenaar

(ook: equator, evennachtslijn) Grootste cirkel aan het oppervlak van een bolvormig lichaam, loodrecht op de rotatieas. De evenaar is de grootste parallel op aarde, ongeveer 40.000 km lang. Hij verdeelt de aarde in een noordelijk halfrond (NH) en een zuidelijk halfrond (ZH). Zie ook: graadnet

Lees verder
1949
2020-10-30
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Evenaar

denkbeeldige grote cirkel om het aardoppervlak, zodanig dat het vlak er van loodrecht op de poolas staat; verdeelt de aarde in twee halfronden.

1942
2020-10-30
Vreemde woorden in de Sterrenkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Evenaar

(vroeger: effenaar; < effenen, evenen = gelijk maken). Het woord evenaar als vertaling van aequator is afkomstig van Simon Stevin (1548-1620).

1937
2020-10-30
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Evenaar

De naald, de tong van een weegschaal. De evenaar staat niet in het huisje: de zaak is niet in orde. In Groningen heet de zwing (zwengel, spoorstok, knuppel, waaraan het paard trekt, ook de evenaar. Verder is de evenaar in de natuurkundige aardrijkskunde de evennachtslijn, de lijn waarlangs een groote cirkel loodrecht op de aardas (dus overal evenve...

Lees verder
1933
2020-10-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Evenaar

Evenaar - of (a) equator is de groote cirkel op het aardoppervlak, waarvan het vlak loodrecht op de poolas staat. Op den e. is men overal 90° van beide polen verwijderd. De snijding van het vlak van den e. met den schijnbaren hemelbol heet hemelaequator of -evenaar. Ook deze is dus overal 90° van de hemelpolen verwijderd. P. Bruna....

Lees verder
1928
2020-10-30
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Evenaar

Onder het hoofdstuk Aarde vertelden we al het een en ander over den aarde-equator of aardevenaar. De evenaar is de grens van het vlak, dat, door het middelpunt der aarde gaande, loodrecht op de aardas wordt aangebracht. Waar de aarde een bol is, is de evenaar een cirkel. De zeelieden spreken meestal niet van equator of evenaar, maar van linie. Zo...

Lees verder
1916
2020-10-30
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Evenaar

Evenaar - 1) (sterrek.) Het vlak, door het middelpunt der aarde loodrecht op de draaiingsas aangebracht, snijdt het aardoppervlak volgens een cirkel, die evenaar, aequator (equator), evennachtslijn, en door zeelieden vaak linie genoemd wordt. Do aarde wordt er door in twee helften, het N.- en het Z.-halfrond, verdeeld. De draaiing der aarde spiegel...

Lees verder
1916
2020-10-30
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

evenaar

m. (-s), 1. (aardrijkskunde) evennachtslijn, zie equator; 2. naald, metalen tongetje dat aangeeft of de schalen van een weegschaal al dan niet in evenwicht zijn; (fig.) de slaat door ten gunste van, de kans, de stemming verklaart zich voor.

Lees verder
1898
2020-10-30
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Evenaar

EVENAAR, m. (-s, ...naren), naald, tongetje (eener weegschaal), (ook) de balans zelf; — (fig.) de evenaar slaat door ten gunste van, de kans, de stemming verklaart zich voor; — (aardr.) evennachtslijn: — (wev.) een werktuig dat de draden van de schering geleidt en uit elkaar houdt, Ieesbord, (gew.) effenaar.

Lees verder