Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 24-04-2019

Conquistadoren

betekenis & definitie

Conquistadoren - (Sp., = veroveraars), Spaansche legeraanvoerders, die Midden- en Zuid-Amerika, soms op last van de regeering, soms op eigen gelegenheid, veroverden (Pizarro, Cortes, Mendoza e.a.) en daar grondbezit en bestuursvoorrechten verwierven. Hun vaak radicaal en hardhandig optreden is in hun naam spreekwoordelijk geworden. [i]Wübbe.

[/i]Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.