Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 02-02-2019

Argument

betekenis & definitie

Argument - (Lat., = bewijs) is 1° in de w e 1 sprekendheid een door den redenaar tot bewijs zijner stelling aangevoerde reden, welke geschikt is, den toehoorder de waarheid, noodzakelijkheid enz. der stelling te doen inzien. Naar dit doel kan men 3 soorten onderscheiden: sommige, die meer het verstand bevredigen, andere die meer de verbeelding voldoen, weer andere die vooral op het gemoed werken. Men vindt a. in het wezen der betreffende zaak, in de gevolgen ervan, enz., verder in het getuigenis van beroemde of heilige personen, in voorbeelden, enz.

De k e u z e der a. moet geschieden overeenkomstig het te bereiken doel der redevoering en het karakter daarvan (gewijd of ongewijd), verder overeenkomstig begrip en stemming der toehoorders, omstandigheden van tijd en plaats, enz. Voor de uitwerking en rangschikking der a., > Argumentatie. v. d. Eereribeemt.

2° A. in de wiskunde, > Complex getal, > Functie.