Wat is de betekenis van Argument?

2021
2023-02-07
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Argument

Een argument is een aangevoerd feit dat wordt gebruikt om een stelling te bewijzen of te ontkrachten. Een argument is een bewijsmiddel en geeft ook vaak de reden aan om iets te doen. Argumenten moeten kunnen aantonen waarom een ingenomen standpunt van iemand solide is. Een standpunt steunt op gegeven argumenten. Goede argumenten kunnen geven, behoo...

Lees verder
2019
2023-02-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

argument

argument - Zelfstandignaamwoord 1. een aangevoerd feit in een discussie om een zienswijze te ondersteunen Dat bleek een belangrijk argument in de discussie. 2. een reden om iets te doen Dat was een belangrijk argument voor de benoeming tot nationaal park....

Lees verder
2018
2023-02-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

argument

argument - zelfstandig naamwoord uitspraak: ar-gu-ment 1. waarom je het doet of vindt ♢ zijn argument voor het kopen van die auto is dat het station zo ver is 2. wat je aanvoert om een stelling te bewijzen of te ontkrachten...

Lees verder
2007
2023-02-07
Brekend Nieuws

Rik Schutz

argument

Ontleend aan Engels argument = discussie; debat Deze thread kost me ontzettend veel tijd, en als ik niet binnen de kortste keren reageer denken mensen al te kunnen concluderen dat ze het argument gewonnen hebben, en slaan me nog eens met dezelfde kul om de oren. (2000) Denk je dat je daarmee het argument gewonnen hebt ofzo? Ik denk...

Lees verder
1993
2023-02-07
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Argument

bewijsgrond

1992
2023-02-07
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Argument

Zie redenering.

1985
2023-02-07
Woordenboek automatisering

Henk Biemond - 1985

Argument

Argument (1) Een onafhankelijke variabele. (2) Een parameter, die wordt uitgewisseld tussen een oproepend en een opgeroepen programma. (3) Een parameter, die wordt uitgewisseld tussen een oproepend programma en een subprogramma of opdrachtfunctie (FORTRAN). (4) Een lijst met uitdrukkingen en argumenten, die deel uitmaakt van een procedureverwijzi...

Lees verder
1981
2023-02-07
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Argument

bewijs, bewijsgrond.

1955
2023-02-07
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Argument

o., bewijsgrond

1954
2023-02-07
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Argument

De hoek, die een richting tussen twee punten met de richting van de positieve y-as maakt, wordt a. genoemd. Dit wordt meestal aangeduid met de letter ψ. Ook wordt deze hoek wel azimuth genoemd omdat de positieve y-as meestal Noord gericht is (bij de landmeetkunde).

Lees verder
1952
2023-02-07
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Argument

1. bewijsgrond, argument; 2. korte inhoud.

Lees verder
1951
2023-02-07
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

Argument

1 argument(atie), bewijs, bewijsgrond; 2 debat, discussie, dispuut; 3 korte inhoud, onderwerp.

Lees verder
1950
2023-02-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Argument

(<Lat.), o. (-en), bewijsgrond; feit of omstandigheid als voor iets pleitend aangevoerd: een sterk, een zwak argument; dat zou nog een argument zijn ; doorslaande argumenten, (scherts.) gewelddadigheden.

1949
2023-02-07
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Argument

(Lat.) (1) bewijsgrond; (2) (wisk.), z complexe getallen.

Lees verder
1948
2023-02-07
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

argument

o. bewijsgrond.

1947
2023-02-07
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Argument

of bewijsgrond heet het middel, waardoor in de argumentatie of bewijsvoering een bewering wordt bewezen; dit geschiedt in de vorm van een gevolgtrekking, waarbij uit de argumenten als praemissen tot de bewering als conclusie besloten wordt. Onder een argumentum ad hominem wordt meestal verstaan een redenering die, uitgaande van de veronderstellinge...

Lees verder
1939
2023-02-07
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Argument

(<Lat. argumentum = bewijsgrond; arguere — in het licht stellen) Het wiskundig spraakgebruik, om de onafhankelijk veranderlijke van een functie en i.h.b. de hoekcoördinaat in een poolcoördinatenstelsel het argument te noemen, dateert van de Latijnse vertaling, die Athelhard van Bath (12e eeuw) van een astronomisch werk van al-Huw...

Lees verder
1937
2023-02-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

argument

o. argumenten (Fr. [Lat. argumentum]: bewijsgrond, bewijs).

1937
2023-02-07
Pegasus

S. van Praag (1937)

argument

o. bewijsgrond.

1933
2023-02-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Argument

Argument - (Lat., = bewijs) is 1° in de w e 1 sprekendheid een door den redenaar tot bewijs zijner stelling aangevoerde reden, welke geschikt is, den toehoorder de waarheid, noodzakelijkheid enz. der stelling te doen inzien. Naar dit doel kan men 3 soorten onderscheiden: sommige, die meer het verstand bevredigen, andere die meer de verbeelding vold...

Lees verder