Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 02-02-2019

2019-02-02

Apotheek

betekenis & definitie

Apotheek - ( Gr. apothèkè = bergplaats). Door gewoonte en wet is dit begrip beperkt tot de bereidings-, onderzoek- en verkoopplaatsen van geneesmiddelen, die beheerd worden door daartoe bevoegden. De wetten van alle beschaafde landen bevatten bepalingen over het beheer van en het toezicht op apotheken, de geneesmiddelen en utensiliën, die in voorraad moeten zijn en de eischen van zuiverheid of nauwkeurigheid, waaraan deze moeten voldoen. Hitten.