Antoinisme betekenis & definitie

Antoinisme - sekte in België en Frankrijk; mengelmoes van Christendom, spiritisme en pantheïsme. Stichter is Louis Antoine, mijnwerker, later metaalbewerker in het Luiksche. Eerst medium, daarna geneesmeester; vanaf 1904 (’05) doet hij zich voor als profeet met de zending een nieuwen godsdienst te stichten.

Bij zijn dood (25 Juni 1912) geeft hij de gewaande macht aan zijn vrouw over. Aanhangers vooral werklieden, meest in het nijverheidsgebied van het Luiksche Walenland, waar eenige tempels zijn opgericht. Propagandatijdschrift: Antoine le guérisseur. Allossery.