Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Gepubliceerd op 29-06-2020

check

betekenis & definitie

v. (-s) [Eng. to check, kontroleren] papier waardoor iemand aan de post of aan een bank opdracht geeft, uit zijn tegoed bij die bank, een uitbetaling te doen aan de houder van dat papier.