Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

105.783 Onderwerpen

3.275.268 Bezoekers

Jozef Maria Augustinus Verschueren (Turnhout, 24 januari 1889 - Brussel, 25 november 1965) was een Vlaams jezuïet, aardrijkskundige, lexicograaf, taalkundige en docent. Verschueren ijverde ook sterk voor de vereenvoudiging van de spelling van het Nederlands. Hij was lid van de hoofdredactie van de Winkler Prins Encyclopedie (5e druk).

5e druk 1949, gedigitaliseerd door Gerrie Lammé, Astrid Lawson, Corry Tersluijsen, Michael Miro, Monique Scheppink, Wil v.d. Meij, Conny Stigter, Ans Botman, Peter van der Meer, Harry Rog, Lex van Hattum, Flip de Haan, Jeroen van de Plas, Marian Voorneman, Fedor Kooijman, Marijke Moralee, Carla Bouwer, Arie van de Dool, Devina Sardjoepersad, Olga Vossen, Marijke Verstege. Dank!

Werken van Verschueren:
Algemene atlas voor België (1924, verschillende herdrukken - 6e druk 1936)
Modern Woordenboek, taalkundig encyclopedisch geïllustreerd (1930)
Nederlands bibliografisch woordenboek (1931)
Algemene historische atlas voor staatkunde, economie en cultuurgeschiedenis (1939)
Algemene aardrijkskundige atlas voor natuurkundige, economische en staatkundige geografie (1949)

Toon meer

Definities en betekenissen van Jozef Verschueren