Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

Gepubliceerd op 12-02-2020

of

betekenis & definitie

1. om aan te duiden dat slechts één der beide gevallen waar is : het is dag het is nacht; ja neen; liever, ook, ook wel, wel, zelfs.

2.in het tegenovergestelde geval: schei uit, hij zal het merken.
3. immers niet: meen jij alles alleen te weten? jij meent immers niet...
4. ongeveer: een pond drie.
5. anders gezegd : het bijwoord adverbium.
6. indien : ik ben zijn broer, je het niet wist.
7. al, hoewel, hoezeer : je roept of tiert, ik ga toch mijn gang; je wil niet; ik al riep, er kwam niemand; het helpt niet men dat kind verbiedt.
8. als ware : ’tis je doof bent.
9. als : och, ik middel wist om dat te verhelpen.
10. tot uitdrukking van een twijfel: ik weet niet hij komen zal; weet jij niet wat het beduidtf hij nog leeft? ik (blij ben)! of en / [hoe kan je eraan twijfelen of ik blij ben] ja zeker (ben ik blij).
11. in een negatieve zin, tot uitdrukking van een bevestiging : er is geen mens, hij moet sterven; die tak is niet zo hoog, ik kan erbij ; het scheelde weinig, hij was gekozen; nauwelijks trad hij binnen, iedereen stond op; het kan niet anders ,dat moet gebeuren; wij hebben een droge zomer gehad, niet het heeft wel eens geregend, maar dat was toch zelden het geval.