Initiële kasstroom betekenis & definitie

De initiële kasstroom vloeit voort uit de uitgaven die gemaakt worden bij de start. Deze uitgaven hebben betrekking op:

- Uitgaven voor de aanschaf van productiemiddelen. Ook eventuele uitgaven in verband met transport en installatie moeten hierbij worden meegerekend
- De verhoging van het netto-werkkapitaal (debiteuren plus voorraden minus crediteuren) als gevolg van de nieuwe propositie. Bij de introductie van een nieuw product zal meer omzet leiden tot een toenemende debiteurenpositie. Ook zal de voorraadpositie toenemen als gevolg van de aanschaf van grondstoffen, hulpmaterialen en voorraden eindproduct. Daarnaast zal de crediteurenpositie toenemen omdat de inkopen bij leveranciers toenemen. De netto verhoging van het werkkapitaal kan worden gezien als een uitgave die deel uitmaakt van de initiële kasstroom
- Wanneer de nieuwe propositie reeds aanwezige productiemiddelen overbodig maakt, kan de verkoop daarvan geld opleveren die als additionele inkomsten deel uitmaken van de initiële kasstroom