2020-04-06

Initiële kasstroom

De initiële kasstroom vloeit voort uit de uitgaven die gemaakt worden bij de start. Deze uitgaven hebben betrekking op: - Uitgaven voor de aanschaf van productiemiddelen. Ook eventuele uitgaven in verband met transport en installatie moeten hierbij worden meegerekend - De verhoging van het netto-werkkapitaal (debiteuren plus voorraden minus crediteuren) als gevolg van de nieuwe propositie. Bij de introductie van een nieuw product zal meer omzet leiden tot een toenemende debiteurenpositie. Ook za...