Samen voor ons eigen betekenis & definitie

De Democraten gaan in hun berekening slechts uit van het ‘terughalen uit Brussel’ van 800 miljoen gulden. Kandidaat-lijsttrekker Els Borst verweet de andere partijen ‘onrealistische bedragen’. ‘Het is samen voor ons eigen. Men haalt het geld van buiten de dijken’, zei ze richting grootgraaier VVD. (Algemeen Dagblad 2-12-1997)

Samen voor ons eigen is een leus die op 12 april 1981 op televisie werd gelanceerd door de Tegenpartij. De kreet stond ook op een affiche van de Tegenpartij dat die week met de VPRO-gids en het Vlaamse tijdschrift Humo werd meegestuurd. Tijdens de verkiezingen van 1981 hingen talloze mensen deze poster voor hun raam. Datzelfde jaar verwerkten Van Kooten en De Bie de kreet in een potpourri op de maxisingle Gouden doden. Het grote succes van dit plaatje zal zeker tot de verbreiding van de uitdrukking hebben bijgedragen. De complete tekst van het liedje luidt:

Samen voor ons eigen
Laat de rest de rambam krijgen
Samen voor ons eigen
Want alleen is maar alleen
Samen voor ons eigen
Tegen hun die ons bedreigen
Samen voor ons eigen
Slaan wij ons er dwars doorheen.

De uitdrukking duikt tegenwoordig op de vreemdste plaatsen op. Politici mogen haar graag aanhalen in de Tweede Kamer, maar ook wetenschappers vinden het prettig om te laten zien dat zij hun klassieken kennen. Zo figureert de uitdrukking in de titel van zeker vier wetenschappelijke publicaties uit de periode 1993-1998. Overigens op zeer uiteenlopende terreinen, van sociale psychologie (“‘Samen voor ons eigen!” De invloed van groepsidentificatie op individuele en collectieve vormen van coöperatie’) tot bedrijfskunde (‘Combinatiebouw: Samen voor ons eigen’), en van het openbaar vervoer (‘Verkehrsverbunde, openbaar vervoer en overheden: samen voor ons eigen?’) tot rechtspraak (‘Unificatie en codificatie: samen voor ons eigen!’).

Kortom, achttien jaar na de dramatische verdwijning van de Tegenpartij leeft een van haar politieke grondbeginselen nog volop voort. Hetzelfde geldt voor een ander belangrijk uitgangspunt van deze partij : geen gezeik, iedereen rijk. Zie verder aldaar en zie ook dameswensen; godverdegodver; kneukfilm; mogen wij even overgeven?; neutronenkorrels; Tedje van Es en vrije jongens.