Synoniemen van inhoud

2019-10-19

inhoud

Inhoud is een van de maten waarmee leerlingen moeten leren rekenen. Dit onderdeel hoort bij het domein ‘Meten en meetkunde’, naast andere maten zoals lengte, gewicht, temperatuur en tijd. Bij inhoud (of volume) gaat het om de grootte van een voorwerp in een ruimte. Deze kan worden weergegeven in kubieke meters (of afgeleiden daarvan) of in liters (of afgeleiden daarvan). In groep 1 en 2 verkennen de leerlingen de inhoud van voorwerpen om hen heen en benoemen die in termen van ‘veel/weinig...

2019-10-19

inhoud

Inhoud is: 1) de hoeveelheid ruimte die een holle vorm omvat; het is een 3-dim maat, naast lengte en breedte telt ook de diepte mee; 2) de bedoeling, betekenis van een beeld, datgene wat de maker aan de beschouwer wil vertellen; deze inhoud wordt bepaald door de voorstelling (1), de manier waarop de beeldende middelen zijn gebruikt en de cultuur waarin het beeld is ontstaan.

2019-10-19

inhoud

inhoud - Zelfstandignaamwoord 1. datgene wat bevat is in een ander lichaam Deze zak heeft wijn als inhoud. 2. (wiskunde) het product van lengte, breedte en hoogte De inhoud van die kubus bereken je door de lengte, de breedte en de hoogte met elkaar te vermenigvuldigen. 3. het geheel van handelingen en gedachten vervat in een boek of ander medium De inhoud...

2019-10-19

Inhoud

Inhoud - fitheid, conditie, vorm.

2019-10-19

inhoud

Fitheid, conditie, vorm. Daar waar ik vroeger op de top naar adem zat te snakken, had ik nu nog inhoud genoeg om boven de forcing te voeren. (De Morgen, 19/03/1988) Planckaert meent dat Ekimov in staat moet zijn een proloog te winnen. ‘Voor wie wereldkampioen achtervolging is, is dat geen probleem. Hij moet meer inhoud krijgen. Daar gaan we aan werken.’ (NRC Handelsblad, 27/07/1991)

2019-10-19

inhoud

inhoud - zelfstandig naamwoord uitspraak: in-houd 1. wat erin zit of erin kan ♢ de inhoud van dit pak melk is bedorven 2. alles wat in een tekst staat ♢ maak een samenvatting van de inhoud 1. het is een film met weinig inhoud [het verhaal stelt weinig voor] Zel...

2019-10-19

Inhoud

Inhoud - (wisk.), in de planimetrie ook wel gebruikt voor oppervlakte (oppervlakte-inhoud). Als eenheid van oppervlakte-inhoud neemt men een vierkant, waarvan de zijde gelijk is aan de (reeds vroeger aangenomen) lengte-eenheid. De in deze oppervlakte-eenheid uitgedrukte inhoud van een rechthoek is dan gelijk aan ’t product van de getallen, die de lengte van de basis en de hoogte bepalen; kort uitgedrukt: de inhoud van een rechthoek is gelijk aan basis x hoogte. In de ruimte wordt als inhoudsee...

2019-10-19

Inhoud

INHOUD, m. (-en), wat in iets bevat is, wat eene afgesloten ruimte bevatten kan : het vat was lek geworden en de inhoud er van liep over de straat; hoeveel bedraagt de inhoud van dat vat ? dit schip heeft tweehonderd ton inhoud; — alles wat in een boek, geschrift enz. begrepen is : kent gij den inhoud van dezen brief ? — lijst van onderwerpen, die in een boek zijn behandeld ; zoek de bladzijde maar in den inhoud op; — (wisk.) grootte van een figuur of lichaam ; de inhoud van een driehoek;...

2019-10-19

inhoud

inhoud - De hoeveelheid of massa van een object of materiaal dat ruimte inneemt.

2019-10-19

Inhoud

(meetk.). De i. van een lichaam is een maat voor de ruimte, die het inneemt. Voor den i. van bepaalde lichamen (bol, enz.) zie de betreffende artikelen. In de algebra verstaat men onder den i. van een veelterm den grootsten gemeenen deeler der coëfficiënten. ➝ Maat.v. Kol.