Zinloos geweld betekenis & definitie

Incidenteel ernstig lichamelijk geweld in de openbare ruimte dat volgens de buitenwereld zonder duidelijke reden een ander of anderen werd aangedaan. Doelloos uitgeoefend buitensporig geweld op mens of dier.

Geweld wordt zinloos genoemd indien de media geen voor de hand liggende verklaring heeft voor het indrukwekkende geweld dat plaats vond . Grof geweld op straat door alcohol, diefstal, racisme, seksisme of terreur wordt beter begrepen en meer aanvaard dan totaal niet te vatten geweld. Doelloos, nutteloos, onzinnig en dwaas (wapen)geweld gericht op anonieme scholieren of willekeurige mensen op straat (mass shootings) roept publieke reacties uit. Soms leidt de verontwaardiging tot verzet en een demonstratie en in ons land eventueel tot een stille tocht.

Zinloos geweld is ook van toepassing op dieren (= dierenleed ). Happy Slapping (= molesteren op YouTube ) is voor buitenstaanders gelijk aan stompzinnig pesten en hacken voor de lol een uiting van nutteloos gedoe. Het doel van dergelijke vormen van geweld ontstijgt de handeling en lijkt soms dwangmatig.

De achterliggende vragen van senseless violence dreigen soms in de bloemenzee en mooie woorden op locatie te verdwijnen. Wat heeft de dader of hebben de daders willen uitdrukken (=frustraties en voorgeschiedenis van zelf ondervonden geweld?), wat is de maatschappelijke betekenis (=doorgeschoten cultuur van vuurwapenbezit?), wat is de rol van de media (=zijn de media zelf gewelddadig?), welk signaal wordt mogelijk afgegeven of waar staat het gebeuren eventueel symbool voor (=is een samenleving in moreel verval?).

Zinloos geweld op zich is zelden zinloos of betekenisloos. Als fenomeen heeft zinloos geweld grote betekenis. Het kan - mits serieus genomen - als lakmoes voor de mate van gewelddadigheid van een samenleving functioneren.

Laatst bijgewerkt 30-08-2018